L 200A, ZLÍN 43, BEECH 58

L 200A

Dvoumotorový pístový letoun vyrobený v Kunovicích v roce 1960. Letoun má již vyčerpánu původně stanovenou celkovou provozní lhůtu. Lhůta však byla výrobcem prodloužena na základě provozovatelem zpracovaného rozboru profilu provozu, za předpokladu dodržení tohoto profilu i v budoucnosti. Vybavení letounu je modernizováno a umožňuje lety IFR. Letoun je vybaven odpovídačem v módu S pro aplikace v oblasti aktivní i pasivní radiolokace. Původní již nedosažitelný ruský akumulátor byl nahrazen typem GILL 247, závadové a těžké rotační měniče byly nahrazeny úspornými polovodičovými KGS SPC-5 umožňující delší pojíždění bez dobíjení. Při rychlosti 240 km/h jsou možné lety v trvání nad 5 hodin. Celkový počet osob na palubě je omezen na 4 osoby.

Periodická údržba je zajištěna firmou DARA-AIR s. r. o. Brno, modifikace/změny vybavení byly schváleny firmě AVIEN s. r. o. Kladno.

ZLÍN 43

Jednomotorový čtyřmístný pístový letoun vyrobený v Otrokovicích v roce 1991 byl schválen podle předpisu FAR 23 pouze pro VFR lety. Letoun má zjednodušenou elektrickou soustavu bez instalovaného rotačního měniče PAG-1F. Při cestovní rychlosti 180 km/h jsou možné lety v trvání nad 5 hodin. Modifikované úsporné vybavení gyroskopickými přístroji LUN 1241.03 a RCA 15 BK-1 umožňuje VFR lety jako řízené v letových hladinách.

Generální opravu letounu provedla firma AIRTECH Holešov po nejvýhodnější nabídce doba odstavení/cena. Modifikace/změny byly realizovány firmami MORAVAN a. s. Otrokovice a AVIEN s. r. o. Kladno. Periodickou údržbu zajišťuje v současnosti firma DARA-AIR Brno.

BEECH 58

Dvoumotorový šestimístný pístový letoun vyrobený komplexem Beechcraft/Raytheon v r. 1995 v USA. Letoun je schválen podle předpisu FAR 23 pro lety podle přístrojů, je vybaven radarem a většinou avioniky Bendix-King. Výrobcem zastavěný odpovídač v módu S umožňuje i budoucí aplikace v oblasti aktivní i pasivní radiolokace. Při cestovní rychlosti 160 KIAS jsou možné lety nad 6 h.

Generální opravu vrtulí provedla firma Hoffmann, SRN, periodickou údržbu zajišťuje firma Beechcraft Augsburg, SRN, na základě mezinárodní obchodní soutěže.

Výběr jazyka česky english