Veřejné zakázky do 31.12.2013

Od 3. 10. 2011 v souladu s pokynem ministra dopravy uveřejňuje Úřad pro civilní letectví dostupnou dokumentaci k veřejným zakázkám přesahujících předpokládanou hodnotu 250 tis. Kč (bez DPH) a realizovaných po výše uvedeném datu.


Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

pdf.pngVýzva k podání nabídky

pdf.pngDokumentace k VZ


Evidence letišť

pdf.png Zadání

pdf.png Vyhodnocení

pdf.png Smlouva


Rekonstrukce datových rozvodů

pdf.png Smlouva

pdf.png Vyhodnocení


Celková cena zakázky: Kč 1 496 139,82


Dodání aktivního prvku S-Series S150

pdf.pngVýzva

pdf.pngVyhodnocení

Nabídky:

pdf.pngNabídka Amiro
pdf.pngNabídka Gerkin
jpg.pngNabídka GiTy


pdf.pngSmlouva


Dodávka licencí Microsoft Office 2010 Standard

pdf.pngVýzva

pdf.pngVyhodnocení

Nabídky:

pdf.pngNabídka - Computer Help
pdf.pngNabídka - Macron Software


pdf.pngSmlouva
Typový výcvik na letoun AERO L-29 DELFÍN za účelem výcviku inspektora ÚCL

pdf.pngVýzva

pdf.pngVyhodnocení

pdf.pngNabídka

pdf.pngSmlouva


Celková cena zakázky: Kč 571 152,-


Dodávka podpory hardware a software IPS systému Enterasys

pdf.pngVýzva

pdf.pngVyhodnocení

pdf.pngSmlouva

Nabídky:

pdf.pngNabídka Amiro
pdf.pngNabídka Gerkin
pdf.pngNabídka GiTy


Dodávka hardwarové a softwarové podpory pro aktivní prvky

pdf.pngVýzva

pdf.pngNabídka GiTy

pdf.pngNabídka Amiro

pdf.pngNabídka Gerkin

pdf.pngVyhodnocení

pdf.pngSmlouva


Výuka anglického jazyka na ÚCL


pdf.pngProtokol o výběru dodavatele


Ostatní dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti www.tendermarket.cz pod číslem T004/13V/00003557


Základní obsluha a údržba letadel ÚCL

pdf.png Zadání

pdf.png Jmenování hodnotící komise

pdf.png Protokol o otevírání nabídek

pdf.png Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

pdf.png Nabídka

pdf.png Vyhodnocení

pdf.png Smlouva

pdf.png Dodatek ke smlouvě


Dodávka osobních motorových vozidel

pdf.png Zadání

pdf.png Dokumentace VZ


Integrace zařízení Honeywell RNA 34-BF do měřicí konzole UNIFIS 3000 CR3

pdf.png Smlouva

pdf.png Zadání a vyhodnocení


Dodávka 1ks osobního motorového vozidla


pdf.pngVýzva k podání nabídky 1ks motorového vozidla


pdf.pngDokumentace k veřejné zakázce


Dodávka 2ks osobních motorových vozidel


pdf.pngVýzva k podání nabídky 2ks motorového vozidla

pdf.pngDokumentace k veřejné zakázce


Preventivní projekt Doletíš!?

pdf.pngZadání
pdf.pngSmlouva
pdf.pngVyhodnocení


Vzdálený přístup do databáze vybraných leteckých předpisů a technických norem

pdf.pngVýzva


Ostatní dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.softender.cz/home/zakazka/3597799.


Nákup PC a NB

Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.softender.cz/home/zakazka/3687984 a https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00013180.


Podpora IS ÚCL a eSSL

pdf.pngVýzva


Ostatní dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.softender.cz/home/zakazka/3386806


Nákup LCD monitorů

Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00013179.


Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

pdf.pngVýzva

pdf.pngJmenování hodnotící komise

pdf.pngVyhodnocení

pdf.pngSmlouva


Výuka anglického jazyka na ÚCL

pdf.pngJmenování hodnotící komise
pdf.pngVýzva k podání nabídky


Ostatní dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti www.tendermarket.cz pod číslem T004/13V/00027661.


SW podpora aktivních prvků

pdf.pngSmlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00023164.


HW podpora aktivních prvků

pdf.pngSmlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00018985.


HW podpora docházkového systému

pdf.pngSmlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00023189.


HW podpora bezpečnostního systému

pdf.pngSmlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00021932.


Dodávka SW podpory IPS

pdf.pngSmlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00022609.


Dohledový systém PatchView

pdf.pngSmlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00034356.


Wifi Controller

pdf.pngSmlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00037809.


Aktivní prvek

pdf.pngSmlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00037804.


Generální oprava leteckého motoru

pdf.pngSmlouva


Nákup serveru

pdf.pngSmlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00034612.


Rozšíření stávajícího informačního systému ÚCL o modul pro podporu spolupráce IS ÚCL a základních registrů

pdf.pngSmlouva

pdf.pngDodatek ke smlouvě


Nákup multifunkčního zařízení

Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00023749.


Roční údržba letounu Be 58

pdf.pngSmlouva


Celková částka za rok 2013:        471 745,60 Kč včetně DPH


Výběr jazyka česky english