Úřad / Sekce technická

SEKCE TECHNICKÁ - ŘEDITEL

Ing. Pavel Matoušek, ředitel ST

Ing. Pavel Matoušek
ředitel sekce technické

Adresa:
Úřad pro civilní letectví
sekce technická
letiště Ruzyně
160 08 Praha 6

Tel: 225 422 709, fax. 220 562 270
E-mail: podatelna@caa_cz, matousek@caa_cz

Sekce technická je v rámci působnosti Úřadu pro civilní letectví ČR odpovědna za:

a) výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení, které nejsou převedeny do kompetence EASA;
b) výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL jako Primary Certification Authority (PCA) vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které spadají do kompetence EASA;
c) výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro zajištění zachování způsobilosti letadel v provozu zapsaných do leteckého rejstříku ČR a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
d) výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, řízení zachování letové způsobilosti, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
e) výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji a projektování, výrobě a údržbě letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
f) výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti leteckých pozemních a bezpečnostních zařízení;
g) výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k výrobě, instalaci, vývoji a projektování, opravám, údržbě, zkoušení, modifikacím a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení;
h) výkon státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad letadly zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy, všeobecného letectví a leteckých prací;
i) účast a podíl na přípravě mezinárodních jednání pro tvorbu leteckých předpisů EU zejména v oblasti způsobilosti a provozu letadel;
j) účast v specializovaných týmech, skupinách panelech organizovaných EASA, ICAO, atd.;

K zajištění výkonu činností řízení jsou řediteli sekce podřízeny a jím přímo řízeny následující organizační útvary a pozice:

a) 402 - sekretariát ředitele sekce
b) 403 - manažer kvality sekce technické
c) 404 - právník
d) 410 - odbor certifikace a inženýringu
e) 420 - odbor opravňování organizací
f) 430 - odbor způsobilosti letadel v provozu

Výše uvedené činnosti zajišťuje a provádí sekce technická v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, nařízeními Komise (ES) č. 1702/2003 a č. 2042/2003, zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, leteckými předpisy EU, leteckými předpisy řady L, příslušnými dokumenty ICAO, EASA, JAA, FAA a předpisy pro výkon státního dozoru a ostatních činností, které vydává generální ředitel ÚCL nebo ředitel sekce technické (jde zejména o příručky inspektora).

Zpět na interaktivní organizační strukturu

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english