Úřad / Sekce letová a provozní

SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ - ŘEDITEL

Ing.Petr Navrátil, ředitel SLP

Ing. Petr Navrátil
Ředitel sekce letové a provozní

statutární zástupce ředitele ÚCL

Adresa:
Úřad pro civilní letectví,
Sekce letová a provozní
letiště Ruzyně,
160 08 Praha 6
Tel: 225 422 083, fax. 225 421 990
E-mail: podatelna@caa_cz, navratil@caa_cz

Sekce letová a provozní je ve své působnosti v rámci ÚCL odpovědna zejména za:

a) výkon státní správy a státního dozoru a provádění dalších činností v rámci organizačního členění sekce pro zajištění bezpečného provozu letadel českých provozovatelů obchodní letecké dopravy;
b) výkon státní správy a státního dozoru a provádění dalších činností v rámci organizačního členění sekce pro zajištění bezpečného provozu letadel zapsaných v Leteckém rejstříku ČR provozovatelů všeobecného letectví a leteckých prací;
c) výkon státní správy a státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad provozovateli letadel zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy, všeobecného letectví a leteckých prací;
d) výkon státní správy a státního dozoru a provádění dalších činností v rámci organizačního členění sekce v oblasti způsobilosti leteckého personálu civilního letectví;
e) výkon státní správy a státního dozoru nad provozem syntetických výcvikových zařízení (STD) ve spolupráci s odborem ŘLP a letišť;
f) výkon státní správy a dalších činností v rámci výkonu státního dozoru zejména v oblasti rekreačního a sportovního létání, leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží, létání letadel bez pilota;
g) zvyšování a udržování odborné kvalifikace inspektorů a ostatních pracovníků sekce;
h) zpracování postupů, směrnic, příruček a dalších dokumentů pro výkon státního dozoru;
i) zpracovávání připomínek k návrhům zákonů, prováděcích předpisů a dalších dokumentů, týkajících se dozorovaných činností sekce;
j) účast a podíl na přípravě mezinárodních jednání pro tvorbu leteckých předpisů EU zejména v oblasti provozu letadel a způsobilosti leteckého personálu;
k) účast ve specializovaných týmech, skupinách a panelech organizovaných EASA, ICAO, JAA apod.;
l) zajišťuje v rámci ÚCL plnění úkolů v souladu se směrnicí - Postupy pro činnost ÚCL při leteckých nehodách a incidentech; jmenovaný inspektor bezpečnosti je pro tuto činnost přímo podřízen generálnímu řediteli ÚCL;
m) provádí nepravidelné lety letouny ÚCL pro potřeby ÚCL.

K zajištění výkonu činností řízení jsou řediteli sekce podřízeny a jím přímo řízeny následující organizační útvary:

a) 302 - sekretariát ředitele sekce
b) 310 - odbor obchodní letecké dopravy
c) 320 - odbor všeobecného letectví a leteckých prací
d) 330 - odbor způsobolisti leteckého personálu
e) 340 - referát provozovatelů

Výše uvedené činnosti zajišťuje a provádí sekce letová a provozní v souladu s:

a) nařízeními Evropského Parlamentu a Rady č. 1592/2002;
b) nařízeními Evropské Komise č. 2042/2003 (zejména přílohou III část 66 a přílohou IV část 147 tohoto nařízení);
c) zákonem č. 49/97 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů;
d) nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (přílohou III - OPS 1);
e) leteckými předpisy JAA řady JAR (zejména JAR-OPS 1/3, JAR-FCL 1/2/3);
f) leteckými předpisy řady L (zejména L1, L6/I, II a III oddíl I a oddíl III);
g) příslušnými dokumenty ICAO (zejména ICAO Doc 8735 a 9734);
h) příslušnými dokumenty EASA (zejména rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2003/19/RM a č. 2003/12/RM AMC-20);
i) příslušnými dokumenty JAA (zejména Administrativní a poradní materiál pro provoz letadel a způsobilost letového personálu);
j) dokumenty pro výkon státního dozoru a ostatních činností, které vydává generální ředitel ÚCL nebo ředitel sekce (zejména příručky inspektora, příručky pro provádění kontrol, postupy pro způsobilost leteckého personálu).

Zpět na interaktivní organizační strukturu

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english