Úřad / Ředitel ÚCL

ŘEDITEL ÚCL - Ing. Petr Navrátil, pověřen řízením

Ředitel stojí v čele ÚCL, je jeho statutárním orgánem. Jedná za ÚCL ve všech věcech, pokud jimi nepověřil jiné vedoucí zaměstnance ÚCL, zastupuje ÚCL směrem k ministerstvu dopravy.

 • 1) určuje koncepci činností ÚCL,
 • 2) stanoví hlavní úkoly ÚCL v souladu s jeho působností dle právních předpisů,
 • 3) schvaluje plány činností a rozpočet ÚCL,
 • 4) předkládá ministru dopravy realizační výstupy činností jednotlivých útvarů ÚCL,
 • 5) vydává akty řízení k plnění úkolů uložených právními předpisy,

 • 6) rozhoduje o organizační struktuře ÚCL a stanoví rozsah pravomoci a odpovědnosti útvarů a vedoucích zaměstnanců a o počtu zaměstnanců v útvarech ÚCL,
 • 7) rozhoduje o platovém zařazení vedoucích útvarů,
 • 8) rozhoduje o všech pracovněprávních záležitostech,
 • 9) rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení jednotlivých útvarů ÚCL,
 • 10) rozhoduje v dalších věcech, jejichž rozhodnutí si sám vyhradí,
 • 11) rozhoduje o návrzích zejména náhradové a likvidační komise,
 • 12) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance určené v § 6 odst. 6 tohoto řádu,
 • 13) řeší kompetenční spory mezi útvary ÚCL a spory mezi jím přímo řízenými vedoucími zaměstnanci ÚCL,
 • 14) povoluje a schvaluje zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚCL,
 • 15) zřizuje operativní týmy odborníků řízené vedoucími řešiteli úkolů.

Sekretariát ředitele úřadu

Zpět na interaktivní organizační strukturu

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english