Úřad / Odbor letového ověřování

Odbor letových a navigačních služeb (ONS)

Ing. Vladimír Příhoda
pověřený řízením odboru letových a navigačních služeb

Adresa: Úřad pro civilní letectví
odbor letových a navigačních služeb
letiště Ruzyně
160 08 Praha 6

Tel. 225 421 605, fax. 225 428 815
E-mail: podatelna@caa_cz,prihoda@caa_cz

Odbor letových a navigačních služeb vykonává státní správu a dozor v oblasti leteckých zařízení, letových navigačních služeb, rozdělení a využívání vzdušného prostoru a navigačního prostředí České republiky.

V rámci svých kompetencí odbor zejména:

a) vykonává státní správu a dozor v oblasti letových navigačních služeb, zvláště pak letových provozních a meteorologických služeb, letecké informační služby a způsobilosti jejich personálu;
b) vykonává státní správu a dozor v oblasti leteckých pozemních zařízení a syntetických výcvikových zařízení
c) vykonává státní správu a dozor v oblasti rozdělení a využívání vzdušného prostoru a navigačního prostředí České republiky a jejich harmonizaci s požadavky v Evropě;
d) vykonává státní správu a dozor v oblasti ochrany navigačního prostředí proti interferenci; e) vykonává státní správu a dozor lety letadel České republiky - ÚCL zejména při ověřování leteckých zařízení;
f) sleduje vývoj zákonných norem, předpisů a poradních materiálů v oblasti leteckých pozemních zařízení, letových provozních služeb v ES, EASA, ICAO, FAA, implementuje zákonné normy ES, připravuje návrhy zapracování příslušných požadavků do zákonných norem ČR a systému leteckých předpisů ČR;
g) zajišťuje způsobilost v provozu letadel České republiky - ÚCL;
h) vykovává lety a speciální činnosti pro potřebu krizového řízení státní správy;
i) zajišťuje udržování a zvyšování kvalifikace vlastních pilotů, inspektorů a techniků;
j) účastní se práce v odborných skupinách ES, EASA, ICAO, ECAC atd. při vývoji mezinárodních leteckých předpisů;
k) spolupracuje na zabezpečení úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích v oblasti leteckých pozemních zařízení a letových provozních služeb;

K výkonu činností jsou na odboru zřízena oddělení s podřízenými referáty:

- oddělení navigačních služeb
- referát leteckých zařízení
- referát letové kalibrace
- oddělení letové a údržby
- referát letový
- referát údržby

Zpět na interaktivní organizační strukturu

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

duben 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Výběr jazyka česky english