Úřad / Kacelář úřadu

KANCELÁŘ ÚŘADU - ŘEDITEL

Ing.David Jágr, ředitel kanceláře úřadu

Ing. David Jágr
ředitel kanceláře úřadu

Adresa:
Úřad pro civilní letectví,
Kancelář úřadu letiště Ruzyně
160 08 Praha 6

Tel: 225 422 740, fax. 220 561 823
E-mail: podatelna@caa_cz, jagr@caa_cz

Ředitel kanceláře úřadu (dále jen Ř/KÚ) je přímo podřízen generálnímu řediteli ÚCL. Ř/KÚ řídí činnost KÚ, jedná jejím jménem a odpovídá za plnění všech jejích úkolů. Mimo všeobecných práv a povinností daných organizačním řádem ÚCL plní následující další úkoly:

a) podle pokynů generálního ředitele ÚCL organizačně zajišťuje porady vedení;
b) eviduje úkoly uložené na poradách vedení a o kontrole jejich plnění informuje generálního ředitele ÚCL;
c) předkládá se svým stanoviskem návrhy určené generálnímu řediteli ÚCL ke schválení nebo k informaci;
d) spolupracuje s příslušnými odbory při přípravě a realizaci zahraničních cest generálního ředitele ÚCL, jakož i s přijetím zahraničních hostů;
e) podle pokynů generálního ředitele ÚCL připravuje ve spolupráci s ekonomickým útvarem podklady pro návrh Pravidel hospodaření;
f) předkládá generálnímu řediteli ÚCL poštu doručenou ÚCL s návrhem na její přidělení jednotlivým organizačním útvarům ÚCL;
g) zabezpečuje koordinaci ÚCL s orgány státní správy při zpracování krizového plánu;
h) organizuje součinnost s orgány krizového řízení zejména s LP, a.s. a ŘLP ČR, s.p. a ústředních orgánů státní správy při krizových stavech;
i) předkládá generálnímu řediteli ÚCL návrhy na zajištění funkčnosti výkonu státní správy v oblasti působnosti ÚCL za krizových situací;
j) spravuje prostředky na pohoštění, občerstvení a věcné dary svěřené Ř/KÚ;
k) zajišťuje organizaci přijímání zahraničních návštěv generálním ředitelem ÚCL dle jeho požadavků;
l) připravuje nezbytné podklady pro jednání generálního ředitele ÚCL se zahraničními partnery;
m) účastní se státního dozoru.

K zajištění výkonu činností řízení jsou řediteli kanceláře úřadu podřízeny a jím přímo řízeny následující organizační útvary:

a) 111 - sekretariát generálního ředitele ÚCL
b) 130 - oddělení právní
c) 160 - oddělení logistiky
d) 165 - referát informatiky.


Bezpečnostní ředitel

Bezpečnostní ředitel je funkce přímo podřízená generálnímu řediteli. Je zřízena v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Bezpečnostní ředitel odpovídá za krizové řízení v rámci ÚCL od přípravy návrhů krizového plánu včetně všech opatření a aktualizace krizové dokumentace po schválení generálním ředitelem.

Bezpečnostní ředitel odpovídá za objektovou bezpečnost.


Kontakty:

Ing. David Jágr
bezpečnostní ředitel

Adresa:
Úřad pro civilní letectví,
Kancelář úřadu letiště Ruzyně
160 08 Praha 6

Tel: 225 422 740, fax. 220 561 823
E-mail: podatelna@caa_cz, jagr@caa_cz

Zpět na interaktivní organizační strukturu

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

květen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Výběr jazyka česky english