SIB archiv 2007-2010

Archiv 2007 - 2010

FAA SAFO 10007 Tundra Tire Installation/Approval for Airplanes Equipped with Leaf Spring Type Main Landing Gear

FAA SAFO 10018 Powder Coating of Aircraft Wing Struts

FAA SAFO 10014 Airworthiness Concerns for Work Accomplished by US Aircraft Instruments

FAA SAIB CE-11-04 The wing skin repairs causing inadvertent damage to the spar

2010-33 COSCAP-NA CNA 020 Iss1, CAST Safety Enhancement 30 Rev5 Flight Deck Automation Policy - Mode Awareness and Energy State Management

2010-32 Gables Engineering Inc SIL 85, SB G7490-()-34-01, SB G7492-()-34-01 Rev01, SB G7493-()-34-01 Loss of ATC Transponder Transmissions

CASA Australian AWB 26-004 Iss1 Dry Powder Fire Extinguishers labelled as Chubb, Quell, Flameguard, Motorcraft, or Fire Smart, manufactured between 16 February 2010 and 8 July 2010

2010-31 Rotax SI-912-016/SI-914-019 Rev3, Lycoming SI 1070Q, si 1409A, Kalisz SB 129/S/2006 Unleaded Aviation Gasoline (Avgas) Hjelmco 94/96 UL and Hjelmco 91/98 UL

2010-23 Use of Portable Devices in Aircraft by the Flight Crew

2010-09R1 CASA of Australia AWB 57-009 issue 2 Wing Leading Edge Stall Strip Configuration

2010-03 FAA SAIB CE-09-35 Carburetor Icing Prevention

2010-29 Thales Angle of Attack (AoA) Sensors

FAA SAIB NE-09-48R1 Any propeller component parts, repaired, inspected or overhauled by Western Aircraft Propeller Service, Inc. (WAP) (Air Agency Certificate #FQ6R544N)

2010-15R1 Improper Maintenance of Safety Belts/Torso Restraint Systems

2010-28 FAA SAFO 10001 Possible effects of Thickened Anti-icing Fluids on Take off Rotation for Airplanes with Unpowered Elevator Controls

2010-27 AIRCRUISER VSB 004-25-50R2, 004-285-82, Airbus AMM 25-62-44, 25-62-46 Airbus A318/A319/A320/A321 - Evacuation Systems - Coupling Pin Verification

FAA SAIB CE-10-48 Revision of the Cessna 402C Maintenance Manual (P/N D2527-10-13(AF))

FAA SAFO 10016 Missing or Improper Seat Stops in Cessna Models

FAA SAIB NM-10-45 Cessna Aircraft Company Model 680 and 750 airplanes - Discrepancy in the nose landing gear extension mechanism

2010-25 B/E Aerospace SIL 174095-SIL-1 R1 Cabin Oxygen Mask Service Recommendations from Originál Equipment Manufacturers, and Cabin Oxygen Masks with B/E Aerospace In-line Flow Indicators Part Numer (P/N) 118023-02

FAA SAIB CE-10-38R1 Honeywell GPS sensor

2010-22 Techtest Ltd Service Letter HRSSL-001 Iss2 Crash Position Indicator CPI 503 series Emergency Locator Transmitter (ELT) - Limited Deployment Altitude

SIB - 10013 SAFO FAA Misidentification of TCM/Bendix D-2000/D-2200 dual magnetos

2010-19 FAA SAIB No CE-04-22, FAA SAIB No CE-10-19R1 Exhaust Mufflers Inspection for piston engine Helicopters and Aeroplanes

2010-18 FAA SAFO No 1005 Go-Around Callout and Immediate Response

2010-17R2 Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds, ICAO Document 9691-AN/954, second edition, 2007; ICAO NATSPG NAT OPS Bulletin, number 2010-009, Temporary Addendum to NAT Doc 006; London VAAC NWP Volcanic Ash Concentration Charts; UK CAA DAP/PR/IcelandicEruptionHighAshConcentration of 17 May, 2010 - Flight in Airspace with a low contamination of Volcanic Ash

2010-16 Airbus CCOM dated 09 March 2010, Innovint Aircraft Interior GmbH ACMM 25-20-57 for 7250 Series Baby Bassinet Rev03 - Baby Bassinet Detachment

2010-14 Installation of Unapproved Carbon Brake Heat Packs

2010-13 Eurocopter SIN 2168-S-63 Eurocopter helicopters - Main Gear Box - Notification of Unapproved Parts due to Theft

2010-11 Component Configuration Control - Discrepancies between the Manufacturer´s Aircraft Configuration Data and Operator´s Spares Management Systems

2010-10 Fuel Tank Safety - Flammability Reduction System (FRS) for High Flammability Exposure Fuel Tanks - Production Cut-in

2010-08 CASA of Australia AWB 63-007 Engine-driven Cooling Fan Disk Failures

2010-06 BEA-Accident Report Ref.: f-hd071021 Verification of the proper installation of Flight Control Cable-Turnbuckles

2010-05 Correction Eurocopter (EC) SL No. 1424-25-99, EC IN No. 2138-I-25, EC SB AS350 No. 25.00.58, AS355 No. 25.00.43, EC SB AS350 No. 25.00.57, AS355 No. 25.00.58 Eurocopter AS350 and AS355 helicopters - Improvement of Pilot´s and Co-pilot´s Seats

2010-04 FAA UPN . 2010-20090817004 Suspect Ball Bearing Assemblies - Improperly Heat-treated Balls

2010-02 Honeywell International Inc. SIL N. D201001000010 R4 - Honeywell (Bendix/King) Navigation Systems - Incorrect Magnetic Variations in Navigation Database

2010-01R1 FAA AD 2004-26-09, RRC CEB-A-1392, TP CEB-A-1334 Failure of compressor adapter couplings in Rolls-Royce Corporation (RRC) Model 250-C20, -C20B, -C20F, -C20J, -C20S, -C20W a -B17 series turboprop and turboshaft engines

2009-39 CAA UK FODCOM 30/2009 a AIRCOM 2009/13 Kontaminace Halonů 1211 (BHC) a 1301 (BTM)

2009-35 FAA UPN 2009-20080716034 - "Stainless Steel/Special Nickel Alloy Tubes - Not adequately Processed and Tested"

2009-34 FAA SAFO 08016 - Zaměnitelnost varování o kabinové výšce u B737

2009-33 Dodatek postupů palubních průvodčí po vypadnutí kyslíkových masek v kabině

2009-32 FAA SFAR 73-2 - Požadavky na zvláštní výcvik a získávání zkušeností pro vrtulníky Robinson R-22/R-44

2009-31 FAA UPN 2009-200600012 - Non-conforming MS and NAS O-rings

2009-30 FAA UPN 2009-200700141 - Diody vyrobené bez oprávnění

2009-28 "Flight Data Recorder and Cockpit Voice Recorder Dormant Failures"

2009-26 Kontrola a výměna "D-Lok" háku instalovaného na záchranných jeřábech

2009-25 Embraer EMB-135 a EMB-145 "WindowsTM version of Personal Computer Memory Access (PCMA) Software on the AH-800 Attitude & Heading Reference System (AHRS)

2009-24 Motory Lycoming O-235 - Těleso válce - kontrola výskytu obvodových trhlin na vnějším povrchu

2009-22 FAA SAFO 09013 Hašení požárů způsobených lithiovými bateriemi přenosných elektronických zařízení (PED)

2009-19 FAA SAIB NE-09-34 Standardní postupy - čištění kritických částí turbínových motorů (pískováním)

2009-17 Nespolehlivá indikace rychlosti

2009-16 Nesprávná interpretace "ACAS Resolution Advisory (RA)"

2009-14 Garmin GPS - obnova hlavní části softwaru a GPS softwaru

2009-12 Chybná indikace "Low Range Radio Altimeter" (LRRA) na letadlech Boeing 737

2009-10 Monitoring of Take-Off Flap/Slat Settings by Ground Crew during Departure

2009-09 In-Flight Engine Failures - Proper Indentification and Procedures

2009-08 ZODIAC Monogram Systems "Coffeemaker CM121 - Electrical Burning Smell"

2009-07 Používání jističů pro vypínání a zapínání systémů letadla

2009-06R1 Rockwell-Collins - GPS přijímač

2009-04 Poruchy plováků karburátorů "Volare Carburetors LLC"

2009-03 FAA SAFO 09001 - Závady elektrického systému vyplývající z vybití hlavní baterie

2009-02 Letadla s pístovými motory provozovaná s automobilovými palivy či palivy pro proudové motory

2009-01 Palivo pro proudové motory obsahující FAME (bio-diesel)

2008-88 Hartzell Propeller Inc. - Hartzell HC-A3VF-( ), HC-B3MN-( ), HC-B3TF-( ), HC-B3TN-( ), HC-B4MN-( ), HC-B4MP-( ), HC-B4TN-( ), HC-B5MA-( ) a HC-B5MP-( ) - Kontrola šroubů připevňujících závaží objímky. Vinou výrobní vady může dojít k ulomení hlavy šroubu a následnému uvolnění závaží objímky a rozvážení vrtule

2008-84R1 Funkwerk Avionics (dříve Filser Electronic) odpovídače řady TRT 600 a TRT800 - občasná ztráta detekce, nedostatečné odpovědi Módu S

2008-82 FAA - Brice Manufacturing Comp. - Sedadla cestujících, která mohou způsobit zranění

2008-79 Eurocopter Deutschland GmgH (ECD) EC 135 A EC 635 - Neúmyslný vzlet s jedním motorem

2008-73 Honeywell Flight Management System (FMS) - nesprávná funkce

2008-72R1 Funkwerk Avionics (dříve Filser) TRT-800A odpovídače - nesprávná funkce

2008-68R1 FreeFlight Systems - GPS Navigation Systems

2008-66 FAA - Všechny Lycoming - Motory s širokou přírubou válců

2008-65 FAA - Problémy v provozu s uhlíkovými sběrači magnet Unison Industries (Slick) Magnetos

2008-64 FAA - Nesprávně provedená údržba let. náhradních dílů a komponentů

2008-63 FAA - Padělané záznamy údržby

2008-60 Nález významné koroze nosníku křídla letadel řady Hawker Beechcraft 58

2008-59 Možnost zastavení motoru za letu v důsledku nasátí ledu a sněhu - vrtulníky poháněné turbo-hřídelovými motory

2008-58R1 Garmin - WAAS GNS 400/500 - poruchy příjmu

2008-57 TCCA - Námraza pal. systému

2008-55R1 FAA - Kontrola/mazání/výměna komponentů mechanizmu zamykání předních zavazadlových dveří

2008-54FAAA - Regulátor napětí VR600A - všechny jednomotorové Cessny

2008-53 FAA - Rolls-Royce Corp. - neschválené letadlové díly

2008-51 FAA - Upozornění na podmínky provozu magnet TCM Ignition Systems (dříve Bendix)

2008-50 FAA - Concord International Aerospace, Inc. - Letadlové díly s padělanými dokumenty

2008-47 FAA - Závada "Potable Water Couplers" během mrazivých povětrnostních podmínek

2008-44 CAA Rakousko - Závada akcelerační pumpičky karburátoru - vrtulníky Robinson R 44 Raven I

2008-39 FAA - Doporučené postupy pro "nálezovou" nebo "vizuální" prohlídku a provádění "kosmetických oprav" vrtulí

2008-38 FAA - Možnost závad vrtulí na pístových motorech letadel následkem déletrvajícího provozu v omezeném pásmu otáček

2008-37 FAA - Možnost závad stavitelných vrtulí následkem nevhodné nebo nedostatečné údržby

2008-36 FAA - Možnost závady vrtule následkem velkého vibračního namáhání, způsobeného opotřebeným nebo nevhodným tlumičem torzních kmitů klikového hřídele

2008-35 R1 FAA - Kritické části motorů CFM56, které mohly být nesprávně opraveny a uvolněny do provozu

2008-34 FAA - Díly vyrobené firmou General Design, Inc. a Beechcraft (nyní firma Hawker Beechcraft Corp.), které mohly být nesprávně opraveny nebo generálkovány a uvolněny do provozu

2008-33 FAA - Neschválené letecké výrobky dle seznamu na vrtulníky Bell

2008-31 "Honeywell Model IVA-81A TCAS Display Indicators" - nesprávně opravené a uvolněné do provozu

2008-30 Zkrat v el. systému ventilace kabiny

2008-29 "Ground De- / Anti-Icing of Aeroplanes; Intake / Fan-blade Icing and effects of fluid residues on flight controls", nahrazuje SIN 2006-09

2008-27 Referenční systém letové polohy a kurzu (AHRS) - kontaminace vodou

2008-26 FAA - Elektronický regulátor (ovladač) NA F7-51 - chybná údržba a vrácení do provozu

2008-24 Systém zajištění pasažérů u letadel kategorie N, U, A s MTW nižší než 5670 kg a 9 nebo méně sedadel

2008-23 FAA - "Cabin Controllers" a "Outflow Valves" nesprávně udržované a uvolněné do provozu

2008-22 FAA - Kola a brzdy a letadlová zařízení nesprávně opravená a uvolněná do provozu

2008-20 FAA - Porucha (selhání) transilů (prvky potlačující přechodová napětí)

2008-19R1 Aerospace Industry Report 2007 - Society of Automotive Engineers - Degradace uhlíkových brzd z odmrazovacích kapalin přistávací dráhy

2008-17 FAA - Uvolnění do provozu nesprávně udržovaných motorových částí

2008-16 FAA - APU a jejich části nesprávně uvolněné do provozu

2008-15 FAA - Nesprávně provedená údržba na letadlových zařízeních

2008-14 FAA - Upozornění na závadné komponenty

2008-10 Airbus A318/A319/A320/A321 - Normální provozní postupy - Nevysunutí pozemních spoilerů po přistání

2008-08 Piper PA-38-112 "Tomahawk" - Závada na uzávěru plnicího hrdla nádrže

2008-06 Honeywell - Indikátor vertikální rychlosti zastavěný v TCASII Honeywell IVA-81

2008-02 New Piper Aircraft Inc. (Piper) - Možnost poruchy hydraulických hadic

2007-42 Pratt & Whitney motory PT6A-114 a PT6A-114A - poruchy lopatek generátorové turbiny vlivem provozování motoru mimo režimy specifikované (definované) v letové příručce (AFM)

2007-41 Pratt & Whitney řada motorů PT6A - poškození vlivem elektrického výboje

2007-40 Cessna 180, 182 a 185 - znemožnění ovládání vyvažování vodorovných ocasních ploch za letu

2007-37 Lycoming - 4, 6 a 8 válcové pístové motory - nebezpečí vzniku trhlin vlivem vibrací u sání s nerezovou vstřikovací tryskou a opěrnými úchytkami

2007-36 Předpoklad výskytu trhlin v plastových nebo nekovových vodících kolech

2007-35 " Installation of Bulkhead Universal Fittings in a Hydraulic Pump Port "

2007-34 Thielert Aircraft Engines - Použití neschváleného oleje do převodovky motoru TAE 125

2007-29 detektor kouře a požáru

2007-18 horizontální síť SRFW HN1 - bližší informace FOCA Switzerland AD HB-2007-295

2007-17 anténa ARTEX ELT - chybný údaj v manuálu o maximální rychlosti 450 KTS (správný údaj 350 KTS)

2007-14 letadlo Cessna - vypěněné vyvažovací plošky výškovky na jednomotorových letadlech - vnitřní koroze

2007-08 letadlo Diamond DA-42 Startovací proces za použití vnějšího zdroje

2006-07 Rev. 2 Boeing 737-400 Porucha kola příďového podvozku

2006-07 Rev. 1 Boeing 737-400, koroze osy příďového podvozku.

2007-06 turbovrtulová letadla používající vrtule se čtyřmi a více listy

2007-05 vrtulník Schweizer 269D - Únavová porucha na ukončení zadní části trupu

2007-04 Boeing 737-800 Závada zavření spoileru

2007-03 Robinson Helicopter R22 a R44 Rozlepení potahu listu hlavního rotoru

2007-02 Motory Rolls_Royce 250-C30, -C40, -C47 Při generální opravě plamence spalovací komory těchto motorů byl použit materiál s nižší kvalitou, než je schválena.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english