Sdělení ve věci výkonných letců provozujících leteckou činnost na základě písemné smlouvy uzavřené dle občanského zákoníku

Dne 16. listopadu 2017 nabývá účinnosti zákon č. 261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

Jeho součástí je i nově vložené ustanovení §18 odst. 4, které zní: „Činnost výkonného letce může být vykonávána pro leteckého dopravce na základě pracovního poměru nebo na základě smlouvy podle občanského zákoníku; tato smlouva musí být písemná”. Součástí novely však není ustanovení, které by Úřadu pro civilní letectví svěřovalo v této oblasti jakoukoliv věcnou působnost z hlediska evidence osob samostatně výdělečně činných, ani Úřadu pro civilní letectví nesvěřuje pravomoc k přidělení IČ.

Stejná novela v rámci změny zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zároveň výslovně konstatovala, že činnost výkonného letce není živností, z čehož bez dalšího vyplývá, že ani živnostenské úřady nemohou vydávat živnostenské oprávnění přímo pro činnost výkonného letce.

Vzhledem k tomu musí každý pilot, který chce svoji činnost pro leteckého dopravce vykonávat na základě smlouvy podle občanského zákoníku, splnit veškeré povinnosti související s výkonem nezávislého povolání, respektive podnikatelské činnosti, která není živností. Zejména se jedná o registraci plátce daně (přidělení DIČ), registraci jako plátce sociálního a zdravotního pojištění. V případě zájmu o přidělení IČ, které však pro samostatnou činnost výkonného letce není nezbytné, by se postupovalo dle obecnějších pravidel platných pro osoby, jejichž podnikatelská činnost není živností.


Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

duben 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Výběr jazyka česky english