Vyšetřování leteckých nehod

Na základě zákona č. 258/2002 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, byl podle § 55 odst. (1) s účinnosti od 1.1.2003 zřízen Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, na který byly převedeny kompetence ÚCL v oblasti zjišťování příčin leteckých nehod.

Vyšetřovací spisy leteckých nehod v rozsahu let 1946 - 2002 byly na základě § 15 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě předány v lednu 2008 k trvalé archivní úschově Národnímu archivu se sídlem na adrese Archivní 4/2257, Praha 4 - Chodovec, PSČ 149 00.

Výběr jazyka česky english