Požadavky na výkonnost a provozní omezení vrtulníků

Požadavky na výkonnost a provozní omezení vrtulníků při provádění leteckých prací jsou stanoveny Dodatkem O leteckého předpisu L 6/III.

Letecké práce:

  1. ve stavebnictví v hustě osídleném nehostinném prostředí, prováděných vrtulníky certifikovanými v kategorii A provozovanými v 1. třídě výkonnosti,
  2. v nehostinném prostředí, prováděných vrtulníky certifikovanými v kategorii A, nebo B, provozovanými ve 3. třídě výkonnosti,

je provozovatel oprávněn provádět pouze s povolením Úřadu pro civilní letectví.


K podání žádosti o povolení výše uvedeného provozu doporučujeme použít příslušné formuláře.

Formuláře

Formuláře jsou vytvořeny ve formátu určeném pro vyplnění v počítači.

CAA-F-SL-022-1-16, Žádost o souhlas s prováděním leteckých prací ve stavebnictví v hustě osídleném nehostinném prostředí vrtulníkem certifikovaným v kategorii A provozovaným v 1. třídě výkonnosti.

CAA-F-SL-023-1-16, Žádost o povolení leteckých prací v nehostinném prostředí vrtulníkem certifikovaným v kategorii A nebo B, provozovaným ve 3. třídě výkonnosti
.


Výběr jazyka česky english