Letecká veřejná vystoupení

Oddělení všeobecného letectví posuzuje žádosti fyzických nebo právnických osob o udělení souhlasu k uskutečnění leteckých veřejných vystoupení a vydává k nim souhlas ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.  

Uvedené akce musí být organizovány a prováděny podle Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení CAA-SL-101-n-16.


pdf.pngPodmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení CAA-SL-101-n-16


Žádost o pořádání leteckého veřejného vystoupení musí být podána min. 30 dnů před uskutečněním akce.

Udělení souhlasu k uskutečnění leteckého veřejného vystoupení podléhá správnímu poplatku 3000,- Kč v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.


Poznámka: Na letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí bezpilotních letadel se požadavky kladené těmito podmínkami nevztahují. Pro tyto případy se použijí požadavky uvedené ve směrnici CAA/S-EXT-001-n/2015 v platném znění.


Formuláře

Formuláře jsou vytvořeny ve formátu určeném pro vyplnění v počítači.

Výběr jazyka česky english