Informační věstník 01/2013 - Implementace příloh I až V k nařízení (EU) č. 965/2012

Odbor obchodní letecké dopravy ÚCL vydává informační věstník 01/2013, který poskytuje provozovatelům obchodní letecké dopravy základní informace, které se týkají nových prováděcích pravidel EU pro provoz letounů a vrtulníků v obchodní letecké dopravě, včetně základních informací o jejich implementaci.

pdf.pngInformační věstník OLD 01/2013

Přílohy:

pdf.pngPŘÍLOHA 1 (A) - PART-ORO a PART-CAT
pdf.pngPŘÍLOHA 2 (A) - PART-SPA
pdf.pngPŘÍLOHA 3 (H) - PART-ORO a PART-CAT
pdf.pngPŘÍLOHA 4 (H) - PART-SPA
pdf.pngPŘÍLOHA 5 (A) - Definice
pdf.pngPŘÍLOHA 6 (H) - Definice
pdf.pngPŘÍLOHA 7 (A) non IR
pdf.pngPŘÍLOHA 8 (H) non IR
pdf.pngPŘÍLOHA 9 Složitá a nesložitá organizace

Výběr jazyka česky english