Informační věstník 02/2013 - ORO.GEN.200 - Systém řízení

Odbor obchodní letecké dopravy ÚCL vydává informační věstník 02/2013, který obsahuje dodatečné informace k Infomačnímu věstníku 01/2013, které se týkají implementace ustanovení požadavku ORO.GEN.200 Systém řízení (se zaměřením na implementaci systému řízení bezpečnosti-SMS) Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 (viz zejména ustanovení 5 Informačního věstníku 01/2013 s názvem "Praktická realizace přechodu na nová prováděcí pravidla příloh III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012").

pdf.pngInformační věstník OLD 02/2013

Přílohy:

pdf.pngPŘÍLOHA 1 - Směrnince CAA-FOD-01/2013
doc.pngPŘÍLOHA 2 - Rozdílová analýza CO
doc.pngPŘÍLOHA 3 - Rozdílová analýza NCO
doc.pngPŘÍLOHA 4 - EHEST - SMM
doc.pngPŘÍLOHA 5 - EHEST - ERP

Výběr jazyka česky english