Část D, Kapitola 4 - Dokumentace a lhůty archivace

OBSAH A STRUKTURA:


Popis dokumentace, která se má uchovávat, a lhůty pro její uložení (viz dodatek 1 k OPS1.1065).

Výběr jazyka česky english