Část D, Kapitola 3 - Postupy

OBSAH A STRUKTURA:


3.1  Postupy pro výcvik a přezkušování
.


3.2  Postupy, které se použijí
v případě, že pracovníci nedosáhnou nebo si neudrží požadovanou úroveň způsobilosti.


3.3  Postupy, kterými se zajistí,
aby mimořádné nebo nouzové situace vyžadující použití části případně všech mimořádných nebo nouzových postupů a simulace IMC nebyly v průběhu obchodních dopravních letů simulovány umělými prostředky.

Výběr jazyka česky english