Část D, Kapitola 2 - Obsah osnov výcviku a programů přezkušování

OBSAH A STRUKTURA:


Osnovy výcviku a programu přezkušování musí obsahovat:

2.1  pro letovou posádku:
všechny příslušné body podle hlavy E a N;


2.2  pro palubní průvodčí:
všechny příslušné body podlehlavy O;


2.3  pro dotčený provozní personál
, včetně členů posádky:
a) všechny příslušné body podle hlavy R (letecká přeprava nebezpečného zboží);
b) všechny příslušné body podle hlavy S (bezpečnost);

2.4  proprovozní personál jiný než členové posádky
(např. dispečeři, obsluhující personál atd.): všechny ostatní body podle OPS vztahující se k jejich povinnostem.


Soubory ke stažení:

DCC01 Počáteční výcvik a přezkoušení

DCC02 Přeškolovací a rozdílový výcvik, seznámení

DCC03 Opakovací výcvik a přezkušování

DCC04 Udržovací výcvik

DFC01 Přeškolovací výcvik provozovatele

DFC02 Rozdílový a seznamovací výcvik

DFC03 Jmenování do funkce velitele letadla

DFC04 Opakovací výcvik a přezkušování

DFC05 Způsobilost řídit z kteréhokoli pilotního sedadla

DFC06 Výcvik LVO

DFC07 Jednopilotní provoz

Výběr jazyka česky english