Část C

OBSAH A STRUKTURA:

1.  Pokyny a informace týkající se komunikace, navigace a letišť a zahrnující minimální letové hladiny a výšky pro každou trať, která má být létána, a provozní minima každého letiště, které se má používat, obsahující:
a) minimální letovou hladinu / výšku;
b) provozní minima pro odletová, cílová a náhradní letiště;
c) komunikační zařízení a navigační prostředky;
d) údaje o drahách a zařízeních letišť;
e) postupy přiblížení, nezdařeného přiblížení a odletu, včetně postupů pro omezení hluku;
f) postupy při ztrátě spojení;
g) zařízení pro pátrání a záchranu v prostoru, nad nímž má letoun letět;
h) popis leteckých map, které musí být na palubě s ohledem na druh letu a prolétávanou trať, včetně způsobu prověření jejich platnosti;
i) dostupnost leteckých informací a meteorologických služeb;
j) postupy komunikace a navigace na trati;
k) kategorizace letišť pro schválení kvalifikace letové posádky;
l) zvláštní letištní omezení (omezení výkonností a provozními postupy).

Výběr jazyka česky english