Část B, Kapitola 9 - Seznam minimálního vybavení

OBSAH A STRUKTURA:

Seznam minimálního vybavení (MEL) s přihlédnutím k provozovaným typům a variantám letounu a k druhu(ům) / oblasti(em) provozu. MEL musí zahrnovat navigační vybavení a brát v úvahu předepsanou navigační výkonnost pro danou trať a oblast provozu.

Výběr jazyka česky english