Část B, Kapitola 8 - Seznam povolených odchylek na draku

OBSAH A STRUKTURA:

Seznam(y) povolených odchylek na draku (CDL), pokud jej výrobce poskytuje, s přihlédnutím k provozovaným typům a variantám letounu a s uvedením postupů, které mají být dodrženy, je-li letoun odbaven podle podmínek svého seznamu povolených odchylek na draku.

Výběr jazyka česky english