Část B, Kapitola 5 - Plánování letu

OBSAH A STRUKTURA:


5.1  Je nutno uvést údaje a pokyny
nezbytné pro plánování před letem a za letu zahrnující okolnosti, jako jsou rozvrhy rychlosti a nastavení výkonu. Postupy pro lety s motorem(y) mimo provoz, pro ETOPS (zejména cestovní rychlost s jedním nepracujícím motorem a maximální vzdálenost k přiměřenému letišti stanovenému podle OPS 1.245) a lety na osamocená letiště.


5.2  Způsob výpočtu množství paliva
potřebného pro různé fáze letu v souladu s OPS1.255.


5.3  Výkonnostní údaje pro kritickou palivovou rezervu
a oblast provozu ETOPS včetně dostatečných údajů na podporu výpočtu kritické palivové rezervy a oblasti provozu na základě schválených údajů o výkonnosti letounu. Požadují se tyto údaje:
a) podrobné údaje o výkonnosti v případě nepracujícího motoru(ů) včetně toku paliva za standardních a nestandardních atmosférických podmínek a v závislosti na rychlosti letu a nastavení výkonu, včetně:
   i) klesání (včetně čisté výkonnosti) viz případně OPS1.505,
   ii) pokrytí výšky cestovního letu včetně 10000 stop,
   iii) vyčkávání,
   iv) schopnost výšky cestovního letu (včetně čisté výkonnosti),
   v) nezdařeného přiblížení;
b) podrobné údaje o výkonnosti v případě všech pracujících motorů, včetně údajů o miminálním toku paliva za standardních a nestandardních atmosférických podmínek a v závislosti na rychlost iletu a nastavení výkonu, včetně:
   i) cestovního letu (pokrytí výšky včetně 10000 stop),
   ii) vyčkávání;
c) podrobné údaje o jakýchkoli dalších faktorech, které jsou relevantní pro provoz ETOPS a mohou způsobit značné narušení výkonnosti, např. námraza na nechráněných plochách letounu, použití náporové turbíny (RAT), použití obraceče tahu a pod.
 

Nadmořské výšky, rychlosti letu, nastavení tahu a tok paliva, které se používají k určení oblasti provozu ETOPS pro jednotlivé kombinace trupu a motoru letadla, musí být použity rovněž ke zjištění odpovídající výšky letu nad terénem a překážkami v souladu s tímto nařízením.

Výběr jazyka česky english