Část B, Kapitola 4 - Výkonnost

OBSAH A STRUKTURA:

Údaje o výkonnosti musí být poskytovány formou, v níž mohou být bez potíží použity.

4.1  Údaje o výkonnosti. Je nutno zahrnout materiály týkající se výkonnosti s uvedením nezbytných údajů ke splnění požadavků výkonnosti podle hlav F, G, H a I OPS 1, které umožňují určit:
a) limity hmotnosti, výšky a teploty pro vzlet a počáteční stoupání;
b) délku dráhy pro vzlet (suché, mokré, znečištěné);
c) údaje o čistédráze letu pro výpočet bezpečné výšky nad překážkami, případně dráze vzletu;
d) úbytky gradientu pro stoupání s náklonem;
e) limity stoupání na trati;
f) limity stoupání v konfiguraci přiblížení;
g) limity stoupání v konfiguraci přistání;
h) délku přistávací dráhy (suché, mokré, znečištěné), včetně účinku selhání za letu takového systému nebo zařízení, které ovlivňuje délku přistání;
i) energetické limity brzd;
j) rychlosti použitelné v různých fázích letu (rovněž s přihlédnutím k mokrým a znečištěným dráhám).
4.1.1 Doplňující údaje zahrnující lety v podmínkách námrazy. Je nutno zahrnout každou výkonnost podle osvědčení vztahující se k přípustné konfiguraci nebo odchylce konfigurace, např. protiblokovací systém brzd neschopný provozu.
4.1.2 Nejsou-li ve schválené letové příručce k dispozici údaje požadované pro příslušnou třídu výkonnosti, musí být zařazeny jiné údaje přijatelné pro úřad. Alternativně může provozní příručka obsahovat křížový odkaz na schválené údaje obsažené v letové příručce, pokud používání takových údajů často nebo v nouzovém případě není pravděpodobné.


4.2  Doplňkové údaje o výkonnosti.
Doplňkové údaje o výkonnosti, jsou-li použitelné, obsahující:
a) gradienty stoupání se všemi pracujícími motory;
b) údaje o ztrácení výšky;
c) účinek kapalin pro odmrazování / ochranu proti tvorbě námrazy;
d) let s vysunutým přistávacím zařízením;
e) technické přelety s jedním nepracujícím motorem pro letouny se 3 a více motory;
f) lety prováděné podle ustanovení seznamu povolených odchylek na draku (CDL).

Výběr jazyka česky english