Část B, Kapitola 3 - Mimořádené a nouzové postupy

OBSAH A STRUKTURA:

3.1  Mimořádné a nouzové postupy a povinnosti přidělené posádce, příslušné kontrolní seznamy, systém používání kontrolních seznamů a vyhlášení nezbytných koordinačních postupů mezi letovou posádkou a palubními průvodčími.
Je nutno zahrnout tyto mimořádné a nouzové postupy a povinnosti:
a) ztráta pracovní schopnosti členů posádky;
b) nacvičené úkony při požáru a kouři;
c) let se ztrátou nebo částečnou ztrátou přetlaku v kabině;
d) překročení omezení konstrukce, např. přistání s překročením maximálních mezních hodnot přistávací hmotnosti;
e) překročení mezních hodnot kosmického záření;
f) zásahy blesku;
g) tísňová komunikace a upozornění složek řízení letového provozu na nouzové události;
h) porucha motoru;
i) porucha systémů;
j) pokyny pro let nanáhradní letiště v případě vážné technické poruchy;
k) signalizace nebezpečného přiblížení k zemi;
l) signalizace protisrážkového systému TCAS;
m) střihu větru;
n) nouzové přistání / nouzové přistání na vodě;
o) postupy pro nenadálé situace při odletu.

Výběr jazyka česky english