Část B, Kapitola 2 - Normální postupy

OBSAH A STRUKTURA:

2.1  Normální postupy a povinnosti přidělené posádce, příslušné kontrolní seznamy, systém používání kontrolních seznamů a vyhlášení nezbytných koordinačních postupů mezi letovou posádkou a palubními průvodčími. Je nutno zahrnout tyto normální postupy a povinnosti:
a) předletové;
b) vzletové;
c) nastavování a přezkušování výškoměru;
d) pojíždění, vzlet a stoupání;
e) omezování hluku;
f) cestovní let a sestup;
g) přiblížení, příprava a instruktáž na přistání;
h) přiblížení podle pravidel letu za viditelnosti;
i) přiblížení podle přístrojů;
j) vizuální přiblížení a přiblížení okruhem;
k) nezdařené přiblížení;
l) normální přistání;
m) po přistání;
n) provoz na mokrých a znečištěných drahách.

Výběr jazyka česky english