Část B, Kapitola 11 - Postupy nouzové evakuace

OBSAH A STRUKTURA:

11.1 Pokyny pro přípravu k nouzové evakuaci, včetně určení koordinace a nouzových pracovních míst posádky.

11.2 Postupy nouzové evakuace. Popis povinností všech členů posádky pro rychlou evakuaci letounu, zacházení s cestujícími v případě vynuceného přistání, nouzového přistání na vodě či při jiné nenadálé události.

Výběr jazyka česky english