Část B, Kapitola 10 - Záchranné a nouzové vybavení včetně kyslíku

OBSAH A STRUKTURA:


10.1 Seznam vybavení pro přežití
, které má být na palubě na prolétávaných tratích a postupy kontroly použitelnosti tohoto vybavení před vzletem. Uvedeny musí být rovněž pokyny týkající se umístění, přístupu a použití nouzového vybavení a vybavení pro přežití a příslušné kontrolní seznamy.


10.2 Postup určování požadovaného množství kyslíku
a množství, které je k dispozici. Je nutno zvážit profil letu, počet osob a možnost dekomprese kabiny. Poskytnuté informace musí být ve formě, v níž je lze použít bez potíží.

Výběr jazyka česky english