Část B, Kapitola 1 - Omezení

OBSAH A STRUKTURA:

1.1  Popis omezení daných osvědčením a popis použitelných provozních omezení obsahující:
a) právní základ osvědčení (např.CS-23, CS-25, příloha 16 ICAO (CS-36 a CS-34) atd.);
b) konfigurace sedadel pro cestující každého typu letounu včetně vyobrazení;
c) schválené druhy provozu (např. lety VFR / IFR, kategorie II / III, druh předepsané navigační výkonnosti (RNP), lety ve známých podmínkách tvoření námrazy atd.);
d) složení posádky;
e) hmotnost a těžiště;
f) omezení rychlosti;

g) letová(é) obálka(y);
h) omezení větru včetně provozu na znečištěných drahách;
i) omezení výkonnosti pro použitelné konfigurace;
j) sklon dráhy;
k) omezení na mokrých a znečištěných drahách;
l) znečištění draku;
m) omezení systémů.

Výběr jazyka česky english