Část A, Kapitola 9 - Nebezpečné zboží a zbraně

OBSAH A STRUKTURA:

 

9.1  Informace, pokyny a obecné návody pro přepravu nebezpečného zboží včetně:
a) zásad provozovatele pro přepravu nebezpečného zboží;
b) pokyny k požadavkům na přijímání, označování štítky, manipulaci, ukládání a separaci nebezpečného zboží;
c) zvláštní oznamovací požadavky v případě nehody nebo události při přepravě nebezpečného zboží;
d) postupy pro reagování na nouzové situace zahrnující nebezpečné zboží;
e) povinností všech pracovníků zapojených podle OPS1.1215;
f) pokynů pro přepravu pracovníků zaměstnavatele.

 

9.2  Podmínky, za nichž mohou být přepravovány válečné zbraně, válečné střelivo a sportovní zbraně

Výběr jazyka česky english