Část A, Kapitola 7 - Omezení doby letové služby

OBSAH A STRUKTURA:

 

7.1  Omezení doby letové služby, služby a požadavky na odpočinek. Plán vypracovaný provozovatelem v souladu s příslušnými požadavky.

 

7.2  Překročení omezení doby letové služby, služby nebo zkrácení doby odpočinku. Podmínky, za nichž lze překročit omezení doby letové služby nebo služby nebo zkrátit dobu odpočinku, a postupy používané k hlášení těchto úprav.

Výběr jazyka česky english