Část A, Kapitola 4 - Složení posádky

OBSAH A STRUKTURA:

 

5.1  Popis požadovaného průkazu způsobilosti, kvalifikace(í), způsobilosti / schopnosti (např. traťové a letištní), praxe, výcviku, přezkoušení a rozlétanosti k výkonu povinností provozního personálu. Je nutno přihlédnout k typu letounu, k druhu provozu a ke složení posádky.

 

5.2. Letová posádka:
a) velitel letadla,
b) pilot střídající velitele letadla;
c) druhý pilot;
d) pilot pod dohledem;
e) palubní technik;
f) létání na více typech nebo variantách.

 

5.3  Palubní průvodčí:
a) vedoucí palubní průvodčí;
b) palubní průvodčí
      i) předepsaný palubní průvodčí,
      ii) dodatečný palubní průvodčí a palubní průvodčí při seznamovacích letech;
c) létání na více typech nebo variantách.

 

5.4  Personál provádějí cívýcvik, přezkušování a dozor:
a) pro letovou posádku;
b) pro palubní průvodčí.

 

5.5  Ostatní provozní personál.

Výběr jazyka česky english