Část A, Kapitola 3 - Systém jakosti

OBSAH A STRUKTURA:

 

Popis přijatého systému jakosti, který zahrnuje alespoň:
a) politiku jakosti;
b) popis organizace systému jakosti;
c) přidělení povinností a odpovědnosti.

 

Soubory ke stažení:

 

SJ pro malé organizace

Výběr jazyka česky english