Část A, Kapitola 2 - Provozní řízení a dozor

OBSAH A STRUKTURA:

 

2.1  Dozor nad provozem prováděný provozovatelem. Popis systému proprovádění dozoru nad provozem ze strany
provozovatele (viz OPS1.175g)). Popis musí udávat, jak se provádí dozor nad bezpečností letového provozu a kvalifikací pracovníků. Popsány musí být zejména postupy týkající se těchto bodů:
a) platnost průkazů způsobilosti a kvalifikace;
b) způsobilost provozního personálu
c) řízení, rozbor a uložení záznamů, dokladů z letů, doplňkových informací a údajů.

 

2.2  Systém vyhlašování dodatečných provozních pokynů a informací. Popis všech systémů vyhlašování informací, které mohou mít provozní povahu, ale doplňují informace v provozní příručce. Musí být uvedena použitelnost těchto informací a odpovědnost za jejich vyhlášení.

 

2.3  Program prevence leteckých nehod a bezpečnosti letů. Popis hlavních aspektů programu bezpečnosti letů. Doplňující materiál zde.

 

2.4  Provozní řízení. Popis postupů a povinností nezbytných k výkonu provozního řízení se zřetelem k bezpečnosti letů.

 

2.5  Pravomoci úřadu. Popis pravomocí úřadu a vodítko pro personál, jak usnadni tinspekce prováděné zaměstnanci úřadu.

 

Soubory ke stažení:

 

Plán pro nouzové situace

Výběr jazyka česky english