Část A, Kapitola 12 - Pravidla létání

OBSAH A STUKTURA:

Pravidla létání obsahující:
a) pravidla letu za viditelnosti a podle přístrojů;
b) územní použití pravidel létání;
c) komunikační postupy, včetně postupů při ztrátě spojení;
d) informace a pokyny týkající se zakročování proti civilním letounům;
e) okolnosti, za nichž musí být udržována bdělost na příjmu;
f) signály;
g) soustavu času používanou v provozu;
h) provozní povolení služeb řízení letového provozu, dodržování letového plánu a hlášení polohy;
i) vizuální signály používané k varování neoprávněného letounu letícího v omezeném, zakázaném nebo nebezpečném prostoru nebo hodlajícího do uvedeného prostoru vstoupit;
j) postupy pro piloty pozorující leteckou nehodu nebo přijímající tísňové volání;
k) vizuální kódy země / vzduch pro použití trosečníky, popis a použití signalizačních prostředků;
l) tísňové a pilnostní signály.

Výběr jazyka česky english