Část A, Kapitola 10 - Bezpečnost

OBSAH A STRUKTURA:

10.1 Bezpečnostní pokyny a poučení, které nemají důvěrnou povahu a které obsahují pravomoci a odpovědnost provozního personálu. Zahrnuty musí být rovněž zásady a postupy pro jednání a hlášení trestných činů na palubě, např. protiprávního vměšování, sabotáže, vyhrožování bombou a únosu.

10.2 Popis preventivních bezpečnostních opatření a výcviku.
Poznámka: Části bezpečnostních pokynů a poučení mohou být vedeny jako důvěrné.

Výběr jazyka česky english