Část A, Kapitola 1 - Organizace a odpovědnost

OBSAH A STRUKTURA:

 

1.1  Organizační struktura. Popis organizační struktury včetně organizačního schématu celé společnosti a organizačního schématu provozního úseku. Organizační schéma musí zobrazovat vztah mezi provozním úsekem a ostatními útvary společnosti. Zejména musí být uvedeny podřízenosti a informační toky mezi všemi útvary, úseky atd.,které se týkají bezpečnosti letového provozu.

 

1.2  Jmenovaní vedoucí pracovníci. Jméno každého jmenovaného vedoucího odpovědného za letový provoz, systém údržby, výcvik posádek a pozemní provoz podle OPS1.175i). Musí být uveden popis jejich činnosti a odpovědnosti.

 

1.3  Odpovědnost a povinnosti řídících pracovníků provozu. Popis povinností, odpovědnosti a pravomocí pracovníků vedení provozu vztahujících se k bezpečnosti letového provozu a k dodržování použitelných předpisů.

 

1.4  Pravomoci, povinnosti a odpovědnost velitele letadla. Prohlášení, které stanoví pravomoci, povinnosti a odpovědnost velitele letadla.

 

1.5  Povinnosti a odpovědnost členů posádky kromě velitele letadla.

Výběr jazyka česky english