Část A, Kapitola 0 - Správa a řízení provozní příručky

OBSAH A STRUKTURA:

 

0.1  Úvod
a) Prohlášení, že provozní příručka vyhovuje všem použitelným předpisům a požadavkům a podmínkám příslušného osvědčení leteckého provozovatele.
b) Prohlášení, že provozní příručka obsahuje provozní pokyny, které musí příslušní pracovníci dodržovat.
c) Seznam a stručný popis různých částí, jejich obsahu, platnosti a použití.
d) Vysvětlivky a definice pojmů a slov nutných pro používání příručky.

 

0.2  Systém změn a revizí
a) Podrobné údaje o osobách odpovědných za vydávání a zařazování změn a revizí.
b) Záznam změn a revizí s daty zařazení a účinnosti.
c) Prohlášení, že nejsou dovoleny rukou psané změny a revize kromě situací, kdy se v zájmu bezpečnosti požaduje okamžitá změna nebo revize.
d) Popis systému anotace stran a jejich dat účinnosti.
e) Seznam platných stran.
f) Anotace změn (na stránkách textu, a je-li to proveditelné, i v přehledných tabulkách a nákresech).
g) Dočasné revize.
h) Popis systému distribuce příruček, změn a revizí.

Výběr jazyka česky english