Program prevence nehod a bezpečnosti letů (APFSP)

1.      Program prevence nehod a bezpečnosti letů

 

a.   Na základě výsledků z pravidelných kontrol, prováděných ÚCL v rámci dohledu nad bezpečností u provozovatelů obchodní letecké dopravy bylo zjištěno, že požadavku OPS/JAR-OPS 1/3.037 na implementaci a udržování programu prevence nehod a bezpečnosti letů není některými provozovateli obchodní letecké dopravy vyčerpávajícím způsobem porozuměno a tím není ani některými provozovateli tento požadavek ani uspokojivě zaveden a udržován (včetně popisu v provozní příručce část A (OM-A)). Z tohoto důvodu vypracoval ÚCL doplňující vysvětlující materiál, vydaný formou Směrnice CAA-OLD-01/2010 a použitelné pro všechny organizace provozovatele obchodní letecké dopravy s cílem uspokojivého plnění tohoto požadavku pro zajištění co nejvyšší úrovně bezpečnosti.

 

b.   Avšak, je nutno vzít v úvahu, že neexistuje takový model programu prevence nehod a bezpečnosti letů, který by byl jako jediný vhodný pro všechny provozovatele obchodní letecké dopravy (one size doesn´t fit all). Složitý model programu je nevhodný pro malé provozovatele. Takové organizace by měly přizpůsobit svůj program k rozsahu, povaze a složitosti svého provozu a dle toho přidělovat rovněž své zdroje.

 

c.   Směrnici CAA-OLD-01/2010 naleznete na web. stránkách ÚCL zde:

 

Pozn.:   Výše uvedená směrnice je již zpracována tak, aby pokryla i některé prvky pro-aktivního řízení bezpečnosti dle níže uvedeného požadavku nových prováděcích pravidel na systém řízení (management systém), to je systém řízení bezpečnosti + monitorování za účelem vyhovění (safety management system + compliance monitoring)    

 

2.   Systém řízení bezpečnosti (Safety Management System-SMS)

     

a.    Standardy ICAO Přílohy 6/I/III k Chicagské úmluvě, které se týkají zavedení a udržování SMS provozovateli obchodní letecké dopravy, včetně jejich organizace pro zachování letové způsobilosti a pro organizace údržby, nebyly zapracovány pro všechny ČS EU, včetně ČR, do právně závazných prováděcích pravidel, a to zejména EU-OPS, Části M a Části 145. Standard ICAO pro zavedení a udržování SMS provozovateli obchodní letecké dopravy jsou pouze částečně obsaženy v požadavku ustanovení OPS/JAR-OPS 1/3.037, týkajícího se zavedení a udržování Programu prevence nehod a bezpečnosti letů, jak je uvedeno výše v bodě 1 a v požadavku ustanovení OPS/JAR-OPS 1/3.035, týkajícího se zavedení a udržování Systému jakosti.

 

b.   Standard ICAO na zavedení a udržování SMS bude zapracován do nových prováděcích pravidel (Implementing Rules -IR), jako právně závazný požadavek ustanovení OR. GEN. 200, s  názvem Systém řízení (Management System) následujícího znění:

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english