Základní informace k nařízení Komise (ES) č. 593/2007

Nařízení Komise (ES) č. 593/2007 ze dne 31. května 2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví.

 

Komise Evropských společenství přijala nařízení Komise (ES) č. 593/2007 s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví; zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení), a po konzultaci se správní radou Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

 

Toto nařízení se použije na poplatky a platby vybírané Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví za služby, které poskytuje, včetně dodávek zboží. Stanoví zejména případy, ve kterých agentuře přísluší vybírat poplatky a platby uvedené v čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002, výši těchto poplatků a plateb a způsoby jejich placení.

 

Nařízení (ES) č. 593/2007 vstoupilo v platnost dne 1. června 2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 488/2005, s výjimkou uvedenou v odst. 2 čl. 14 tohoto nařízení.

 


Výběr jazyka česky english