Základní informace k nařízení Komise (ES) č. 1356/2008

Nařízení Komise (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví.

 

Toto nařízení vstoupilo v platnost dnem 1. ledna 2009.

 

Článek 1 tohoto nařízení uvádí změny provedené v nařízení Komise (ES) č. 593/2007 a v čl. 2 jsou určeny podmínky použití tohoto nařízení.

 


Výběr jazyka česky english