Úřední věstník EU

EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie.

Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.


S platností od 1. července 2013 je Úřední věstník EU vydávaný v elektronické podobě autentický a právně závazný.


Najdete ho na adrese http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs.


Přehled nařízení a směrnic Evropských společenství
- oblast Letecká doprava.

Výběr jazyka česky english