Směrnice Rady (ES) č. 93/13

Směrnice Rady (ES) č. 93/13 ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách upravuje pravidla uzavírání spotřebitelských smluv, ochrany a informování občanů Společenství jako spotřebitelů tak, aby nedocházelo k vytváření nepřiměřených smluvních podmínek a byla zajištěna harmonizace pravidel pro uzavírání takových smluv.

Nařízení vstoupilo v platnost 16. dubna 1993.

Výběr jazyka česky english