Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.


Účelem této směrnice je:

  • stanovit pravidla Společenství pro usnadnění zavádění stejnorodých provozních omezení na úrovni letiště za účelem omezení nebo snížení počtu osob postižených škodlivými účinky hluku;
  • vytvořit rámec zajišťující požadavky vnitřního trhu;
  • podporovat další rozvoj kapacity letišť s ohledem na životní prostředí;
  • usnadnit dosažení vymezených cílů snížení hluku na úrovni jednotlivých letišť;
  • umožnit volbu opatření z dostupných opatření s cílem dosažení maximálního prospěchu pro životní prostředí při maximální efektivnosti nákladů.


Tato směrnice vstoupila v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.


Směrnice 2002/30/ES se zrušuje nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 s účinkem ode dne 13. června 2016.


Od svého zveřejnění byla tato směrnice již několikrát změněna. Odkazy na její změny a konsolidované verze jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce "Související dokumenty".


Výběr jazyka česky english