Rozhodnutí výkonného ředitele EASA

Na základě článku 18 nařízení Evropského paramentu a Rady (ES) č. 216/2008 je agentura EASA oprávněna podle potřeby činit opatření, mezi která patří vydávání rozhodnutí výkonného ředitele EASA.

pdf.pngTabulka všech certifikačních specifikací doposud vydaných agenturou EASA, včetně všech jejich následných změn


pdf.pngTabulka s přehledem všech přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenských materiálů (GM) doposud vydaných agenturou EASA, včetně všech jejich následných změn


Odkazy na originální znění rozhodnutí na stránce EASAPro snadnější orientaci připravuje Odbor standardizace a regulace ÚCL v případě rozhodnutí výkonného ředitele EASA, jež jsou použitelná pro oblast civilního letectví v České republice, jejich česká znění, včetně konsolidovaných verzí, která jsou postupně uveřejňována na těchto webových stránkách.

V této souvislosti upozorňujeme, že ačkoliv jsou tyto texty doslovným překladem originálního textu rozhodnutí výkonného ředitele EASA, mají příslušné dokumenty připravované Úřadem pro civilní letectví pouze status praktického pracovního nástroje. V případě pochybností nebo sporu je třeba vycházet výhradně z originálních znění rozhodnutí uveřejněných v Úřední publikaci Agentury, tj. na webových stránkách agentury EASA.

 
V současnosti jsou v českém znění dostupná rozhodnutí uvedená níže v jednotlivých kategoriích:

Výběr jazyka česky english