Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 646/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 646/2012 ze dne 16. července 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro pokuty a penále na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro provádění nařízení (ES) č. 216/2008 pokud jde o kritéria pro stanovení výše pokuty nebo penále, postupy šetření, související opatření a podávání zpráv, jakož i procesní pravidla pro rozhodování, včetně ustanovení o právu na obhajobu, přístupu ke spisu, právním zastoupení, důvěrnosti a dočasných ustanoveních, a vyměřování a výběr pokut a penále.


Toto nařízení se použije na ukládání:

  1. pokut osobám a podnikům, kterým Evropská agentura pro bezpečnost letectví vydala osvědčení, pokud úmyslně nebo z nedbalosti porušily ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcí pravidla a pokud jsou ohroženy zájmy Unie;
  2. penále držitelům osvědčení uvedených v písmenu a), aby je přiměla k tomu, aby vyhověli nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcím pravidlům.


Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.



Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

říjen 2017   < >
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Výběr jazyka česky english