Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1216/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1216/2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 691/2010, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě.

Toto nařízení se týká změn klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti bezpečnosti.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Výběr jazyka česky english