Nařízení Rady (ES) č. 1361/2008

Jedná se o nařízení ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR).

 

Nařízení mění původní nařízení (ES) č. 219/2007, kterým byl založen společný podnik pro vytvoření evropského systému nové generace pro EATM (SESAR JU) a pozměňuje ustanovení týkající se doby existence podniku SESAR JU.

 

Uvedeným nařízením byly mj. přijaty změny v oblasti právního postavení SESAR JU, zaměstnanců společného podniku, jejich výsad, odpovědnosti a imunity (článek 2).

 

Nařízením byl rovněž přijat článek stanovující odpovědnost pro přijetí zvláštních finančních předpisů podniku SESAR JU (článek 4a)

 

 

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Výběr jazyka česky english