Nařízení Rady (EHS) č. 95/93

Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství stanovuje požadavky, postupy a podmínky pro přidělování a účinnému využívání letištních časů.

 

Nařízení vstoupilo v platnost 22. února 1993.

 

Uvedené nařízení bylo již několikrát změněno. Odkazy na jeho změny a konsolidované verze jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce "Související dokumenty".

 

Výběr jazyka česky english