Nařízení Komise (EU) č. 691/2010

Nařízení Komise (EU) č. 691/2010 ze dne 29. července 2010, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě a mění nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb.

 

Toto nařízení stanoví nezbytná opatření ke zvýšení celkové výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě pro obecný letový provoz v regionech EUR a AFI stanovených ICAO, v nichž jsou členské státy odpovědné za poskytování letových navigačních služeb s ohledem na plnění požadavků všech uživatelů vzdušného prostoru.

 

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Kapitola V (Shromažďování, potvrzení platnosti, ověření, hodnocení a šíření informací týkajících se výkonnosti letecké navigace pro jednotné evropské nebe) se použije od 1. ledna 2011. První referenční období bude zahájeno od 1. ledna 2012.Odkazy na změny, opravy a konsolidované verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce "Související dokumenty".


Nařízení bylo změněno prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011.


Výběr jazyka česky english