Nařízení Komise (EU) č. 494/2012

Nařízení Komise (EU) č. 494/2012 ze dne 11. června 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví.

Tato změna nařízení o poplatcích a platbách je reakcí na rozšíření působnosti Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. dubna 2012.

Výběr jazyka česky english