Nařízení Komise (EU) č. 1191/2010

Nařízení Komise (EU) č. 1191/2010 ze dne 16. prosince 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1794/2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby.

 

Nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Začne se používat na náklady, poplatky a jednotkové sazby letových navigačních služeb roku 2012.

 

Výběr jazyka česky english